Україна, м. Київ
+38 (044) 593-39-13
+38 (044) 593-39-14
+38 (050) 332-90-40

office@amg-in.com.ua
  Рус Укр

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Шановні клієнти та партнери!

ТДВ «ОТЛ-Страхування» повідомляє, що з 15 березня 2019 року ми змінили свою назву, адресу та контактні телефони. Просимо по всім питанням звертатися до
ТДВ «Страхова компанія «АМДЖИ-ІНШУРЕНС».

Наші нові контакти:

Адреса: 02140, м. Київ, вул. Мишуги Олександра, 2, оф. 423
Тел.: +38 (044) 593-39-13 (14,15,16), +38 (050) 332-90-40
e-mail: office@amg-in.com.ua

Публічна інформація

На виконання вимог ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» фінансова установа ТДВ СК «АМДЖИ-ІНШУРЕНС» доводить до відома споживачів фінансових послуг наступну інформацію:

1. Повне найменування, ідентифікаційний код та Місцезнаходження Фінансової установи:

Повне найменування Товариства — Товариство з додатковою відповідальністю "Страхова компанія "АМДжи-Іншуренс"
Скорочене найменування Товариства — ТДВ "СК "АМДжи-Іншуренс"
Повне найменування Товариства англійською мовою — Additional liability company "AMG-Insurance"
Скорочене найменування Товариства англійською мовою — ALC "AMG-Insurance"
Код ЄДРПОУ: 35211051
Місцезнаходження: 02140, м. Київ, вул. Мишуги Олександра, будинок 2, офіс 423.

2. Найменування особи, яка надає посередницькі послуги

ТДВ "СК "АМДжи-Іншуренс" провадить свою страхову діяльність як самостійно, так і за участю страхових посередників (страхових агентів), які є представниками компанії і діють від її імені на підставі відповідних договорів доручення (агентських договорів) з дотриманням вимог чинного законодавства.

3. Перелік фінансових послуг, что надаються фінансовою установою:

Код КВЕД 65.12 Інші види страхування, крім страхування життя
Код КВЕД 66.29 Інша допоміжна діяльність у сфері страхування та Пенсійного забезпечення

4. Відомості про державну реєстрацію

Дата запису: 14.06.2007 р. Номер запису: 10741020000025728

5. Інформація щодо включення фінансової установи до відповідного державного реєстру

Відповідно до Розпорядження Національної Комісії з регулювання ринків фінансових послуг України №504 від 17.04.2008 р. Товариству видане свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серія СТ №534 від 17.04.2008 р.

Свідоцтво про реєстрацію Свідоцтво про реєстрацію

6. Інформація щодо наявності в особи, яка надає фінансові послуги, права на надання відповідної фінансової послуги

ТДВ СК «АМДжи-Іншуренс» здійснює страхову діяльність у формі добровільного страхування та має право на надання відповідних фінансових послуг в рамках чинного законодавства України та на підставі ліцензій. З переліком ліцензій ТДВ СК «АМДжи-Іншуренс» можна ознайомитися тут.

7. Контактна інформація органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності особи, яка надає фінансові послуги

Національний банк України. Адреса: 01601, Київ, вул. Інститутська, 9. З графіком особистого прийому громадян керівництвом Національного банку України можна ознайомитися на офіційному веб-сайті: https://bank.gov.ua  Телефон: 0 800 505 240.   E-mail:  nbu@bank.gov.ua

8. Інформація про фінансову послугу, що надається фінансовою установою. Загальна сума зборів, платежів та інших витрат, які повинен сплатити клієнт, включно з податками

У разі укладення страхувальником договору страхування він зобов’язаний внести страховику плату за страхування — страховий платіж (страхову премію). Розмір страхового платежу визначається на підставі страхового тарифу, який при добровільній формі страхування обчислюються страховиком актуарно (математично) у відповідності до затверджених Правил страхування (для добровільних видів страхування) або згідно з відповідними нормативно-правовими актами (для обов’язкових видів страхування). Конкретний розмір страхового тарифу визначається в договорі страхування за згодою сторін з урахуванням характеристик предмету договору страхування, періоду страхування, розміру страхової суми, страхових ризиків, розміру франшизи та погоджених сторонами умов страхування а також інших умов, що мають значення для визначення вартості послуги. Оподаткування страхових виплат (виплат страхового відшкодування) здійснюється відповідно до вимог Податкового кодексу України. Розмір нормативу витрат на ведення справи визначається згідно правил страхування за добровільними видами страхування або згідно нормативно-правових актів за обов’язковими видами страхування.

9. Інформація про договір про надання фінансових послуг. Договір про надання фінансових послуг

Договори страхування між Страхувальником та ТДВ СК «АМДжи-Іншуренс» укладаються відповідно до правил страхування та норм чинного законодавства. Порядок та умови надання послуг за конкретним видом страхування визначаються згідно норм чинного законодавства (за видами обов’язкового страхування) або у Правилах страхування (за видами добровільного страхування). Особливості надання послуг в кожному конкретному випадку погоджуються між страховиком та страхувальником у відповідному договорі страхування.

10. Інформація про договір про надання фінансових послуг. Наявність у клієнта права на відмову від договору про надання фінансових послуг

Страхувальник має право відмовитись від договору страхування на умовах передбачених чинним законодавством України. Строк, протягом якого клієнтом може бути використано право на відмову від договору, а також інші умови використання права на відмову від договору Про намір достроково припинити дію договору страхування будь-яка сторона зобов’язана повідомити іншу не пізніш як за 30 календарних днів до дати припинення дії договору страхування, якщо інше ним не передбачено.

11. Інформація про договір про надання фінансових послуг. Строк, протягом якого клієнтом може бути використано право на відмову від договору, а також інші умови використання права на відмову від договору

Протягом строку дії договору страхування клієнтом може бути використано право на відмову від договору. Про намір достроково припинити дію договору страхування будь-яка сторона зобов’язана повідомити іншу не пізніш як за 30 календарних днів до дати припинення дії договору страхування, якщо інше ним не передбачено.

12. Інформація про договір про надання фінансових послуг. Мінімальний строк дії договору (якщо застосовується)

Мінімальний строк дії договору страхування встановлюється залежно від виду страхування згідно з правилами страхування або нормативно-правових актів.

13. Інформація про договір про надання фінансових послуг. Наявність у клієнта права розірвати чи припинити договір, права дострокового виконання договору, а також наслідки таких дій

Дію договору страхування може бути достроково припинено за вимогою страхувальника або страховика, якщо це передбачено умовами договору страхування. У разі дострокового припинення дії договору страхування за вимогою страхувальника страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії договору, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, фактичних виплат страхових сум та страхового відшкодування, що були здійснені за цим договором страхування. Якщо вимога страхувальника обумовлена порушенням страховиком умов договору страхування, то останній повертає страхувальнику сплачені ним страхові платежі повністю. У разі дострокового припинення договору страхування за вимогою страховика страхувальнику повертаються повністю сплачені ним страхові платежі. Якщо вимога страховика обумовлена невиконанням страхувальником умов договору страхування, то страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії договору, з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи, фактичних виплат страхових сум та страхового відшкодування, що були здійснені за цим договором страхування.

14. Інформація про договір про надання фінансових послуг. Порядок внесення змін та доповнень до договору

Усі зміни та доповнення до договорів страхування вносяться за згодою сторін шляхом укладення додаткової угоди до договору, якщо інше не передбачене відповідним договором.

15. Інформація про договір про надання фінансових послуг. Неможливість збільшення фіксованої процентної ставки за договором без письмової згоди споживача фінансової послуги

Процентна ставка умовами договору страхування не передбачена.

16. Механізми захисту прав споживачів фінансових послуг. Можливість та порядок позасудового розгляду скарг споживачів фінансових послуг

ТДВ СК «АМДжи-Іншуренс» здійснює розгляд звернень споживачів у відповідності до Закону України «Про звернення громадян». Спірні питання по договору страхування між страхувальником та страховиком розв’язуються шляхом переговорів.

Якщо переговори по спірним питанням не призведуть до обопільної домовленості сторін, вирішення суперечок здійснюється у порядку, встановленому чинним законодавством України.У випадку неможливості врегулювання спірних питань, споживач фінансових послуг може звернутися до Національного банку України, наділеного функцією по здійсненню захисту прав споживачів фінансових послуг за контактною інформацією на сторінці офіційного інтернет-представництва Національного банку України: https://bank.gov.ua або до судових органів у порядку, визначеному законодавством України.

17. Механізми захисту прав споживачів фінансових послуг. Наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються відповідно до законодавства

Відповідно до Закону України «Про страхування» Страховик дотримується умов забезпечення платоспроможності шляхом наявності сплаченого статутного капіталу, наявності гарантійного фонду страховика, створення страхових резервів, достатніх для майбутніх виплат страхових сум і страхових відшкодувань та перевищення фактичного запасу платоспроможності страховика над розрахунковим нормативним запасом платоспроможності.

18. Відомості про структуру власності, остаточних ключових учасників та власників істотної участі Товариства можна дізнатися тут

19. Відомості про склад наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи

Наглядова рада:

•  Голова Наглядової ради: Погрібний Ігор Якович
•  Члени Наглядової ради: Бородін Юрій Юрійович, Моргун Тамара Владиславівна

•  Генеральний директор: Шепетько Маія Іванівна

20. Відомості про відокремлені підрозділи фінансової установи

Відокремлені підрозділи в ТДВ СК «АМДжи-Іншуренс» відсутні.

21. Річна фінансова звітність

Річну фінансову звітність ТДВ СК «АМДжи-Іншуренс» можна переглянути тут.

22. Відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації фінансової установи

Провадження у справі про банкрутство Товариства не порушувалось, процедура санації не застосовувалась.

23. Рішення про ліквідацію фінансової установи:

Рішення про ліквідацію фінансової установи не приймалося.

24. Інша інформація про фінансову установу, що підлягає оприлюдненню відповідно до Закону

Відсутня.02140, м. Київ, вул. Мишуги Олександра, 2, оф. 423
Тел.: +38 (044) 593-39-13, 593-39-14,
593-39-15, 593-39-16, +38 (050) 332-90-40
e-mail: office@amg-in.com.ua

R
Створення сайту — «Roksi»

Надійне страхування в Україні Добровільне медичне страхування Страхування майна і наземного транспорту