Україна, м. Київ
+38 (044) 593-39-13
+38 (044) 593-39-14
+38 (050) 332-90-40

office@amg-in.com.ua
  Рус Укр

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Шановні клієнти та партнери!

ТДВ «ОТЛ-Страхування» повідомляє, що з 15 березня 2019 року ми змінили свою назву, адресу та контактні телефони. Просимо по всім питанням звертатися до
ТДВ «Страхова компанія «АМДЖИ-ІНШУРЕНС».

Наші нові контакти:

Адреса: 02140, м. Київ, вул. Мишуги Олександра, 2, оф. 423
Тел.: +38 (044) 593-39-13 (14,15,16), +38 (050) 332-90-40
e-mail: office@amg-in.com.ua

Ваші дії у разі настання страхового випадку

Добровільне медичне страхування

Ваші дії при настанні страхового випадку

При зверненні до базового медичного закладу необхідно пред’явити:

- документ, який посвідчує особу;
- Договір страхування/посвідчення Застрахованої особи.

Страховик в межах страхових сум гарантує:

- забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення, при лікуванні у базових медичних закладах;
- компенсацію витрат, понесених на придбання медикаментів за період лікування під час перебування у медичних закладах, з якими не укладено договір/угоду про надання медичної допомоги Застрахованим особам.

Для отримання грошової компенсації необхідно надати Страховику наступні документи:

- листок-заяву на страхову виплату за страховим випадком, що стався;
- копію листка непрацездатності;
- копію витягу з історії хвороби;
- копію листка спостереження відділення реанімації та інтенсивної терапії або палати інтенсивної терапії (за умови перебування у таких);
- оригінали касових та товарних чеків, у яких вказані перелік, кількість та вартість придбаних медикаментів / виробів медичного призначення / медичних послуг;
- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру особі, яка отримує страхову виплату;
- копію Договору страхування (сторінку з номером Договору, датою його укладання та підписами Сторін);
- копію документа, що посвідчує особу, яка отримує страхову виплату;
- інші документи на вимогу Страховика.

У разі виникнення будь-яких питань щодо порядку та умов проходження лікування у випадку захворювання, необхідно звернутись до нашої страхової компанії за телефонами: +38 (044) 593-39-13, +38 (044) 593-39-14, +38 (050) 332-90-40.

При зверненні до страхової компанії необхідно повідомити:

- прізвище, ім’я, по-батькові;
- номер та дату укладання Договору страхування;
- сутність проблеми щодо стану здоров’я;
- місцезнаходження на момент настання страхового випадку та адресу проживання;
- номер контактного телефону.

Добровільне страхування наземного транспорту

Ваші дії при настанні страхового випадку

ПРИ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНІЙ ПОДІЇ необхідно:

1.) Прийняти всі можливі заходи з метою запобігання або зменшення розміру шкоди, у тому числі вжити заходів для надання першої допомоги потерпілим і при необхідності викликати швидку медичну допомогу.
2.) Викликати співробітників ДАІ.
3.) Зателефонувати в офіс страхової компанії за телефоном (044) 593-39-13, повідомити про подію, що відбулася і одержати консультацію про подальші дії.
4.) Записати інформацію про іншого учасника ДТП (за наявності) та можливих свідків ДТП.
5.) Одержати від співробітників ДАІ первинну довідку про ДТП, яку надалі необхідно надати в страхову компанію.
6.) Протягом трьох робочих днів після ДТП звернутися в офіс страхової компанії для написання заяви про виплату страхового відшкодування.

ПРИ ПРОТИПРАВНИХ ДІЯХ ТРЕТІХ ОСІБ необхідно:

1.) Не переміщати ТЗ і предмети, які причетні до даної події.
2.) Зателефонувати в офіс страхової компанії за телефоном (044) 593-39-13, повідомити про подію, що відбулася та одержати консультацію про подальші дії.
3.) Здійснити всі можливі заходи з метою запобігання або зменшення розміру шкоди.
4.) Повідомити про подію, що відбулася, в органи МВC за телефоном 102 для фіксації факту події. Одержати довідку органів МВС, яку необхідно надати в страхову компанію.
5.) Протягом трьох робочих днів звернутися в офіс страхової компанії для написання заяви про виплату страхового відшкодування.

ПРИ СТИХІЙНИХ ЛИХАХ необхідно:

1.) Здійснити всі можливі заходи з метою запобігання або зменшення розміру шкоди.
2.) Зателефонувати в офіс страхової компанії за телефоном +38 (044) 593-39-13 або +38 (044) 222-89-14, повідомити про подію, що відбулася, і одержати консультацію про подальші дії.
3.) Повідомити про подію, що відбулася, в органи МВС для фіксації факту події. Звернутися в органи міністерства з надзвичайних ситуацій (МНС) за довідкою про факт настання стихійного лиха на даній території. Одержати довідки органів МВС та МНС, які необхідно надати в страхову компанію.
4.) Протягом трьох робочих днів звернутися в офіс страхової компанії для написання заяви про виплату страхового відшкодування.

ПРИ ПОЖЕЖІ необхідно:

1.) Здійснити всі можливі заходи з метою запобігання або зменшення розміру шкоди.
2.) Негайно повідомити про подію, що відбулася, у МНС за телефоном 101.
3.) Зателефонувати в офіс страхової компанії за телефоном (044) 593-39-13, повідомити про подію, що відбулася, і одержати консультацію про подальші дії.
4.) Одержати довідку МНС про факт настання події, яку надалі необхідно надати в страхову компанію.
5.) Протягом трьох робочих днів звернутися в офіс страхової компанії для написання заяви про виплату страхового відшкодування.

ПРИ ВИКРАДЕННІ ТЗ необхідно:

1.) Негайно, як тільки стане відомо, повідомити про подію, що відбулася, в органи МВС за телефоном 102 для фіксації факту події й здійснення слідчих заходів.
2.) Зателефонувати в офіс страхової компанії за телефоном +38 (044) 593-39-13 або +38 (044) 593-39-14, повідомити про подію, що відбулася, і одержати консультації про подальші дії.
3.) Отримати копію постанови про порушення кримінальної справи від органів МВС, яку необхідно надати в страхову компанію.
4.) Повідомити про подію страховика та звернутися протягом доби для написання заяви про виплату страхового відшкодування.

Для отримання страхової виплати необхідно надати Страховику наступні документи:

- письмове повідомлення про настання страхового випадку;
- поліс (договір страхування);
- свідоцтво про реєстрацію ТЗ;
- посвідчення водія;
- паспорт Страхувальника;
- ідентифікаційний код Страхувальника;
- первинну довідку ДАІ про ДТП;
- розгорнуту довідку ДАІ Ф-2 із зазначенням причин та обставин ДТП;
- довідку РВВС (при протиправних діях третіх осіб);
- довідку РВВС про порушення кримінальної справи (у разі угону);
- довідку РВВС про призупинення кримінальної справи (у разі угону);
- довідку Гідрометеорологічного центру (у разі стихійного лиха);
- рахунок СТО.

Якщо у Вас трапився один із страхових випадків, передбачених Договором страхування, необхідно:

1.) Вжити всіх можливих заходів щодо запобігання або зменшення збитку.
2.) Заявити про настання події в державні органи, до компетенції яких входить розслідування такого випадку:
- у разі пожежі – органи Держпожнагляду (тел. 101);
- у разі пошкодження водою – РЕУ, ЖЕК, ДРЕП або іншу аварійну службу;
- у разі крадіжки зі зломом і злочинних діях третіх осіб – органи МВС (тел. 102).
3.) До приїзду зазначених представників не змінювати картину події, за винятком дій з рятування людей, майна чи запобігання надзвичайним ситуаціям.
4.) У разі неприбуття зазначених представників на місце події, звернутись до територіального відділення компетентного державного органу, яке сповіщалося про подію, для отримання довідки, що підтверджує факт і час звернення.
5.) Протягом двох робочих днів з моменту, коли Страхувальникові стало відомо про подію, письмово повідомити Страховика про цю подію (по факсу, телеграфу). У повідомленні про настання страхової події повинні бути коротко описані обставини події та характер збитку (час, місце, причини події, характер та очікуваний розмір збитку, ймовірний винуватець події).

Для отримання страхової виплати необхідно надати Страховику наступні документи:

- заяву на виплату страхового відшкодування;

- Договір страхування;

- документ, що підтверджує особу одержувача страхового відшкодування;

- довідку про присвоєння індивідуального податкового номера (ІПН) платника податку на доходи фізичних осіб;

- документи, які підтверджують майновий інтерес одержувача страхового відшкодування (Страхувальника або Вигодонабувача, або Спадкоємця(-ів) Страхувальника) стосовно пошкоджених та/або знищених об’єктів майна - свідоцтво про державну реєстрацію об’єкту майна, договір купівлі - продажу, договір оренди, свідоцтво на спадщину та/або інші документи, на підставі яких одержувач страхового відшкодування має майновий інтерес у застрахованому об’єкті майна;

- довідку з компетентного органу або органу нагляду відповідно до характеру страхової події (висновок служби пожежної безпеки, технічного нагляду, відповідної аварійної служби) про факт та обставини страхової події, із зазначенням повного імені (назви) власника (користувача) застрахованого майна; місця та часу пошкодження (знищення) цього майна; причини заподіяння збитку; переліку пошкоджень, заподіяних застрахованому майну;

- у випадку заподіяння збитку внаслідок стихійного або природного явища - довідку з органів Міністерства з надзвичайних ситуацій про стихійне або природне явище в місці настання страхової події із зазначенням повного імені (найменування) власника (користувача) застрахованого об’єкту майна; місця та часу пошкодження (знищення) цього об’єкту; причини заподіяння збитку застрахованому об’єкту майна;

- у випадку пошкодження, повної конструктивної загибелі, повної загибелі застрахованого об’єкту майна внаслідок протиправних дій третіх осіб (ПДТО) - документ органу внутрішніх справ України про факт та обставини страхової події, зокрема, про порушення кримінальної справи із зазначенням відомостей про застраховане майно, з яким трапилася подія, повного імені (найменування) власника (користувача) цього майна; місця, часу та обставин настання події; переліку пошкоджень, заподіяних застрахованому майну;

- у випадку втрати застрахованого засобу в результаті протиправних дій третіх осіб (крадіжки зі зламом, грабежу, розбою) - документ органу внутрішніх справ України про факт та обставини страхової події, зокрема, про порушення кримінальної справи, закінчення попереднього слідства (його призупинення, припинення), закриття кримінальної справи та т.п. із зазначенням: відомостей про застраховане майно, з яким трапилася подія, повного імені (найменування) власника (користувача) цього майна, місця, часу та обставин настання події, переліку майна, про протиправне заволодіння яким мало місце звернення до правоохоронних органів;

- перелік пошкоджених та/або знищених об’єктів майна з вказівкою їх вартості;

- за вимогою Страховика - бухгалтерські документи (виписки з інвентарних книг, рахунки, накладні на придбане майно, виписки із книг складського обліку тощо); акти інвентаризації - тільки для юридичних осіб;

- копію постанови (рішення) суду у випадку, якщо у зв'язку з настанням страхової події відкрите впровадження по справі в судовому порядку;

- у випадку, якщо Страхувальник не мав фізичної можливості вчасно направити повідомлення про настання страхової події, наприклад, внаслідок заподіяння шкоди його здоров'ю під час настання страхової події, документ відповідного компетентного органу (медичного закладу), що підтверджує такий стан Страхувальника.


02140, м. Київ, вул. Мишуги Олександра, 2, оф. 423
Тел.: +38 (044) 593-39-13, 593-39-14,
593-39-15, 593-39-16, +38 (050) 332-90-40
E-mail: office@amg-in.com.ua

R
Створення сайтів - «Roksi»

Надійне страхування в Україні Добровільне медичне страхування Страхування майна і наземного транспорту